måndag 15 februari 2016

Schema

Här är ett nytt problem från Svanberga. Vi är lite oense om det ska vara på en chili eller två chili...
vi tycker det är ett lätt problem, men tror att fyror kan tycka att det är lite svårare.10 kommentarer:

 1. A) 20+20=40 50+40=90 svar: 90 min
  B) 90*5=450 Svar: 450 min

  Gjord av Elliot

  SvaraRadera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 3. A)Vi kom fram till att om man adderar 50 med 20 två gånger så blir summan 90 minuters rast varje onsdag
  B)Vi kom fram till att om man multiplicerar 90 med 5 så blir produkten 450 minuters rast på fem onsdagar.

  Av: Elin Albin Alina och Wictoria,

  SvaraRadera
 4. a) jag räknade ut att första och sista rasten var 20 min och 11.10-12.00 var 50 min så 50+20+20=90 svar:90 min eller 1 timme och 30 minuter.
  b)jag tog 90x5=450 så svar 450 min eller 7 timmar och 30 minuter. //Edvin

  SvaraRadera
 5. a) vi räknade att första rasten hade dem 20 minuter från 9:20-9:40 och på andra rasten hade dem 50 minuter rast, från 11:10-12:00. och sista rasten hade dem också 20minuter rast, från 13:00-13:20. alltså adderade vi 20 med 50 och vi fick summan 70 och sen adderade vi 70 med sista rastens minuter alltså 20 minuter och då fick vi summan 90 minuter rast på onsdagarna.

  b)Efter som på en onsdag har man 90 minuter så multiplicerade vi 90 med 5 och vi fick produkten 450 minuter rast på 5 onsdagar. /Sebastian Salo och Elias Goncalves :)

  SvaraRadera
 6. Hej! :)
  a) Första rasten är 20 minuter, andra är 50 minuter och den sista rasten är också 20 minuter. Så vi adderade termerna 20,50 och 20. Det blev summan 90. Så under en onsdag har de 90 minuter rast.
  b)För att räkna ut hur mycket rast de hade under 5 onsdagar tog vi faktorn 90 och multiplicerade det med faktorn 5. Då fick vi produkten 450. Alltså totalt under 5 onsdagar har de 450 minuter rast.
  // Hanna & Alva 6A Svanberga skola

  SvaraRadera
 7. Vi räknade ut hur mycket rast de hade på en dag. Genom att lyssna på videon. Vi räckande ut att 09:20-09:40aderat13:00-13:20 var 40 minuter. sen lag vi ditt till andra rasten som var 50 minuter och då blev allt tillsammans 90 minuter och 90 multiplicerat med 5 är 450 så då är svaret 450 minuter på 5 onsdagar.

  SvaraRadera
 8. Vi räknade ut hur mycket rast de hade på en dag. Genom att lyssna på videon. Vi räckande ut att 09:20-09:40aderat13:00-13:20 var 40 minuter. sen lag vi ditt till andra rasten som var 50 minuter och då blev allt tillsammans 90 minuter och 90 multiplicerat med 5 är 450 så då är svaret 450 minuter på 5 onsdagar. Noel o Elin

  SvaraRadera
 9. A) vi började med att ta första rasten som var 20 min och så adderade vi ihop första rasten med den andra rasten som var 50 min då blev summan 70 minuter, nu har vi bara en rast kvar, det är en 20 minuters rast som vi adderar ihop med dom 70 minuterna vi fått ihop och summan blir då 90.
  20+50=70, 70+20=90 alltså får vi 90 minuters rast på 1 onsdag :)

  B) Vi ska räkna ut hur många minuters rast vi får på 5 onsdagar och efter som att vi redan räknat ut att på 1 onsdag får vi 90 minuters rast så multipliserar vi bara 90 med 5 eftersom att det är 5 onsdagar vi ska räkna ut.
  så 5 multiplicerat med 90 är 450, men för att förenkla det tog vi först 5 multiplicerat med 9 som är 45 och la sedan till en nolla på slutet eftersom att det var 90 från början.
  alltså fick vi 450 minuters rast på 5 onsdagar

  //Elina & Emilia B

  SvaraRadera
 10. A) Jag började med att räkna ut hur lång varje rast var och sedan adderade jag ihop alla tre rasterna. Jag använde mig av subtraktion när jag skulle räkna ut hur lång varje rast var.
  Första rasten:
  Första rasten hade de rast från 09.20 till 09.40 och räknade jag subtraktion för att räkna ut den rasten, så jag tog 09,40 subtraherat med 09,20. Jag satte ditt ett komma istället för att sätta ut en punkt för då var det lättare att räkna. När jag subtraherade de fick jag fram differensen, 00,20.
  Andra rasten:
  Jag använde samma metod här och räknade ut differensen genom att ta 12,00 subtraherat med 11,10, eftersom att rasten var från 11.10-12.00. Då fick jag fram differensen 00,50.
  Tredje rasten:
  Även här räknade jag med subtraktion igen. Jag tog 13,20 subtraherat med 13,00, eftersom att rasten var 13.00-13.20. Då fick jag fram differensen 00,20.

  Sedan så adderade jag ihop alla raster så här med hjälp av uppställning:

  00,20
  + 00,20
  00,50
  ---------
  00,90

  Och eftersom att en timme är 60 minuter och det blev 90 minuter måste jag växla så att det bli en timme och ... minuter.

  Då tänkte jag 90 subtraherat med 60 eftersom att en timme är 60 minuter och då fick jag differensen 30, alltså hade de 1 och en halvtimmes rast på onsdagarna.
  90 min = En och en halvtimme

  B) På den här uppgiften skulle man räkna ut hur många minuters rast de hade på 5 onsdagar, då gjorde jag det så enkelt som möjligt och tog bara svaret jag fick på A och multiplicerade det med 5.
  Jag fick fram 1 och en halvtimme på A eller 90 minuter väljer jag att tänka det som för det tycker jag är enklare.
  Jag tog inte 90 minuter multiplicerat på 5 utan först tog jag 9 multiplicerat på 5. Då fick jag fram produkten 45, sedan lade jag till den nollan på 45 som jag tog bort från 90 och då blev produkten 450.
  Alltså hade de 450 minuter rast på 5 onsdagar.

  // Emma, Svanberga 6a

  SvaraRadera