måndag 15 februari 2016

Schema

Här är ett nytt problem från Svanberga. Vi är lite oense om det ska vara på en chili eller två chili...
vi tycker det är ett lätt problem, men tror att fyror kan tycka att det är lite svårare.